Hem/Home

         SPORT AND TECHNOLOGY BY PIRA                                              

Välkommen till Hitking

Med vår special- svenskutvecklade intervall träningstimer app HitKing kan du bl.a. skapa dina egna inspelningsbara påminnelseljud. Finns på Appstore och Google play.

VARFÖR VÄLJA OSS?


Det ska vara kul att träna, därför lägger vi mycket tid och grundliga tester på att användarvänligheten och funktion i våra produkter är av högsta kvalité.

INTERVALL TIMER APP 

IOS och ANDROID

TRÄFFRÄKNARE

VÅR HISTORIA 


Utveckling av träffräknare-enheten började under 90-talet med visionen om att utveckla boxningsträningen med ett nytt realistiskt träningsredskap. Allt eftersom har visionen förfinats och fokus på enhetens utformning övergått till att i ännu högre grad integrera modern teknik för bästa funktion.


Många väl meriterade och etablerade boxare har bidragit med feedback och sina idéer som givit nytta till nuvarande inriktning.


Ett framsteg var när vi fick innovationsbidrag från Statens innovationscenter Almi. Det bidrog till att vi kunde utveckla vår prototypenhet och dra stora lärdomar av det projektet. Under 2012 deltog vi i en tävling i TV4 programmserie: "uppfinnarna" och gick vidare till direktsändning. 

Frågor eller ytterligare information: www.PIRA.se

In English

Welcome to Hitking

With our special Swedish-developed interval training timer app HitKing you can among other things. Create your own recordable reminder sounds. Available on the Appstore and Google play.

WHY CHOOSE US?


It should be fun to train, therefore we spend a lot of time and thorough tests on the user friendliness and function of our products are of the highest quality.

INTERVALL TIMER APP 

IOS och ANDROID

HIT COUNTER UNIT

OUR HISTORY


Development of the hit counter unit began in the 90's with the vision of developing boxing training with a new realistic training tool. Since then, the vision has been refined and the focus on the design of the unit has shifted to an even greater degree of modern technology integration for the best function.


Many well-credited and established boxers have provided feedback and their ideas that have benefited the current direction.


One progress was when we received innovation grants from the State Innovation Center Almi. It helped us develop our prototype unit and draw great lessons from that project. In 2012, we participated in a competition in the TV4 program series: "the inventors" and went on to live broadcast.

PIRA all rights reserved © 2020