Träffräknare/Hit Counter

         SPORT AND TECHNOLOGY BY PIRA                                              

TRÄFFRÄKNARE


HitKing® är en Svensktillverkad interaktiv träff och precisionsräknare i flexibel enhet. Räknaren registrerar träff vid yttre kraftpåverkan och används för att öka prestation i form av snabbhet, träffsäkerhet och uthållighet vid slagträning. Träffräknaren är speciellt utvecklad för boxare och kan användas överallt där registrering av viss yta behöver åstadkommas.


Träffräknaren är under utveckling och kommer annonseras när den är tillgänglig.

 


Frågor eller ytterligare information: www.PIRA.se

In English


HITCOUNTER


This is brand of Swedish made interactive hit and precisions counter in flexible drive. 


This performance counter records the hit at external power-influence effect and is used to increase performance and hit security at hit-training. The hitcounter is specially developed for Boxers but it can be use everywhere where registration of specific surface is needed.


The hit counter is under development and will be announced when available.Questioning or further information: www.PIRA.se

PIRA all rights reserved © 2020